Работилница „Правно советување на жени“

Оваа работна недела ја завршуваме со одржување на последната од циклусот на четири работилници за зајакнување на жени!

⚖️ Денешната тема на работилницата е „Правно советување на жени“. Правното советување е важен процес кој ги овластува поединците, особено жените преку обезбедување на сеопфатно знаење за нивните законски права и опции. Го олеснува пристапот до правдата, нудејќи приспособени совети за решавање на конфликтите преку преговарање или правна акција кога е потребно.

Со разјаснување на законските права, демистифицирање на сложените правни процеси и нудење емоционална поддршка, правното советување придонесува за градење доверба и обезбедување дека поединците можат да се движат низ правниот систем со разбирање и издржливост.

📚 Со нашите учеснички беше споделена и публикацијата „Правна заштита за жени“, која вклучува информации за бесплатна правна помош, заштита на жени од родово базирано насилство, работнички права и многу повеќе!

Благодарност до сите жени кои беа дел не само од оваа, туку и од останатите три работилници. ЕПЛ ТРИ останува посветена на својата мисија! 🌐💙

Оваа работилница е дел од проектот „Зајакнати жени – Отпорно општество“, финансиран од Механизмот за цивилна отпорност на ЕУ во рамките на пошироката рамка на проектот финансиран од ЕУ: „Техничка помош за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“.

Scroll to Top