За нас

Нашата приказна

Здружението ЕПЛ ТРИ има цел да ја зајакне општата свест за значењето на жената во општеството, нејзиниот напредок, омоќнување и  креативно изразување. 

Дополнително, во фокус на нашата работа е токму развивањето и зајакнувањето на претприемачки вештини кај жените и нивна поддршка во зголемување на можностите во полето на бизнис. Нашите активности се насочени кон зголемување на самодовербата и волјата за учество на жените во носење на клучни и општествено одговорни одлуки, согласно нивните можности, потреби и предизвици. 

Преку нашата работа промовираме соработка помеѓу  жени од урбани и рурални средини со цел да се намали постоечкиот дискриминирачки јаз меѓу нив.

Визија и мисија

Одбирање соодветен начин каде женитe ќе излезат од постоечката матрица, ќе се усовршат преку практични примери, дискусии и состаноци, настани.

Поддршка и напредок на жените, менување на нивниот начин на живот и поттикнување да се отваруваат во животот, да се менуваат и се отвараат кон нови животни предизвици.

Цели

наши партнери
сакате да направите разлика?

Поддржете нѐ во нашата работа

Scroll to Top