Здраво девојчиња! 🌟 Придружете ни се оваа сабота за уште еден неверојатен Wyldlife клуб! 🎉 Дојдете од 18:00 до 19:30 за многу забавни моменти! Се гледаме на улица 20 Октомври број 8 Центар! 👋

Можно е да е слика од текст кој вели „WYLD LIFE CLUB come join the fun! For kids aged 10-13 younglife wyldlife Skopje ca6oTa, 24Tи- 18:00-19:30 yлиua 20 oKTomBpи 6p.8, Bo npocTopииTe Ha Cekoj cTyAeHT“

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top