Apple Tree

НАШАТА ДЕЈНОСТ

Здружението за напредок, поддршка и одржлив развој на жени ЕПЛ ТРИ се занимава со поддршка на жените, помош за креативно изразување преку креативни работилници, програми и споделување искуства, донација на облека, помош при вработување и различни проблеми со кои се соочува женската популација. Исто така нашето здружение работи на поттикнувањето на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението.

Поттикнување, следење и развивање на креативноста и критичкото мислење кај жените и поттикнување на самодовербата кај жените;

Организирање на обуки, кафе – состаноци, евенти за горенаведените цели, клубови за жени и девојчиња;

Поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на здружението.

Women Rallying
woman holding a sign
the future is female
sign on a wall
slider-img-1
slider-4
slider-img-2 – Copy
girlsjustwanna
future is female
womenoftheworld
previous arrow
next arrow

НАШИТЕ ПАРТНЕРИ