Донирајте

За реализација на проекти на жените во Здружението за напредок, поддршка и одржлив развој на жени ЕПЛ ТРИ. Нашата организација е отворена за соработка со помагатели кои во своето работење покажуваат и општествена одговорност. 

 

Однапред им се заблагодаруваме на сите оние кои на било каков начин ќе и помогнат на нашата организација. Вашата помош може да биде во материјални добра и финансиски средства наменети за конкретни активности. З

а помош во материјални добра, ве молиме да не контактирате на нашиот е-маил: appletreebiljana333@gmail.com, на телефон: 076/446-792. 

Донација во вид на финансиски средства може да остварите на следната жиро сметка: 

Банка депонент: НЛБ Банка 

Сметка: 210-074229890177 ЕДБ: 4082020526239

 

Scroll to Top