Apple Tree

fff (1)

ЗА НАС

Здружението ЕПЛ ТРИ има цел да ја зајакне општата свест за значењето на жената во општеството, нејзиниот напредок, омоќнување и  креативно изразување. Дополнително, во фокус на нашата работа е токму развивањето и зајакнувањето на претприемачки вештини кај жените и нивна поддршка во зголемување на можностите во полето на бизнис.

 

Нашите активности се насочени кон зголемување на самодовербата и волјата за учество на жените во носење на клучни и општествено одговорни одлуки, согласно нивните можности, потреби и предизвици. Дополнително, преку нашата работа промовираме соработка помеѓу  жени од урбани и рурални средини со цел да се намали постоечкиот дискриминирачки јаз меѓу нив.

 

fff (2)НАШАТА ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

Одбирање соодветен начин каде женитe ќе излезат од постоечката матрица, ќе се усовршат преку практични примери, дискусии и состаноци, настани.

МИСИЈА

Поддршка и напредок на жените, менување на нивниот начин на живот и поттикнување да се отваруваат во животот, да се менуваат и се отвараат кон нови животни предизвици.

afff

ЦЕЛИ

  • Поттикнување, следење и развивање на креативноста и критичкото мислење кај жените и поттикнување на самодовербата кај жените;

 

  •  Програми за „Млада жена“, одржување бизнис часови, споделување искуства и сл;

 

  • Организирање на обуки, кафе – состаноци, евенти за горенаведените цели, клубови за жени и девојчиња;

 

  • Помош и донација на облека и меѓусебна соработка;

 

  • Помош при изработка на апликации за вработување и интервјуирање;

 

  • Советување и едукативни настани;

 

  • Поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;

 

  • Организирање на стручни и научни предавања, работилници и презентации и соработка со други земји;

 

  • Спроведување истражувања од областите на интерес и други работи;

ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИИ