Apple Tree

„НИЗ ЖЕНСКИ ЛЕЌИ

На 08.04.2022 година во просториите на Центарот за истражување и креирање политики потпишавме на договор за подгрант „Низ женски леќи“ – покревање на политики и буџетски иницијативи и следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост.

Нашето Здружение ќе дејствува со проектот Глас и ехо – креирање подобри услови за родово одговорно буџетирање во општина Чаир.

Работна средба – coaching session за YOU WEEN проектот

📌ЕУ ја менува бојата во зелена🌳, а ние со нашите партнерски организации се вклучуваме во нивните проекти, работа и идни активности, но и во нашето зелено секојдневие.

📌„Младите жени во зелено претприемништво YOU WEEN“ 🌺💃🦋

-Проектот YOU WEEN!, промовира едукација за претприемништво и активности меѓу „зелените“ млади жени,преку обука за зелено размислување, подигање на свеста за одржливост и родова рамноправност,промовирање на „зелен“ развој во рурални/изолирани средини или „зелени“ урбани средини,размена на добри практики и обезбедување експертиза и знаење за  унапредување на младите жени.

Capture

You Ween-Проект

📌Во исто време нашата партнерска организација Рурална Коалиција работи на практичен водич кој што треба да ја поттикне климатската акција токму во секторот земјоделство и рурален развој, а во рамките на проектот “Климатска акција за климатските промени во земјоделството“ финансиран од Фондација  Отворено општество – Македонија.

📌Органска градина во соработка со Здружението на граѓани за социјален и економски развој

ИН ВИВО – Скопје

25
23